Kreative Trøndelag
Heimdal vgs > Tjenester > Elevtjenesten

Elevtjenesten

Elevtjenesten er et tilbud til alle elever ved skolen. Elevtjenesten skal bidra til å gjøre skolehverdagen best mulig for elevene. Dette gjøres gjennom samarbeid med elever, lærere, foresatte, PPT for videregående opplæring, helsesøster og andre i hjelpetjenesten i og utenfor skolen. Siri Riksheim er leder for elevtjenesten ved Heimdal videregående (klikk her for kontaktinfo).

Skolens kontaktpersoner i PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste) skoleåret 2017-2018 er Unni Løvseth og Kristine Fjøsne Berge. De har jevnlige møter med elevtjenesten og deltar i andre møter ved behov.

Skolens helsesøster er Mona Sundstrøm. Hun holder til på rom 118 i 1. etasje. Mona er tilgjengelig mandag til torsdag kl 08.00 - 15.30.

Du kan henvende deg til helsesøster direkte på kontoret hennes, på telefon 941 73 171 eller på epost:

Mer om helsesøstertilbudet kan du lese her.


Rådgiverne

Rådgiverne kan hjelpe deg med spørsmål som gjelder

  • skole og fag
  • utdanning og yrkesvalg
  • videre studier i Norge og i utlandet
  • personlige eller sosiale saker

Ved Heimdal videregående skole er det tre rådgivere. De fordeler oppgavene mellom seg slik:

 


Rådgiver Berit Holte
Berit Holte

Tord Lind
Tord Lind


Vegard Fosseide
Moe

  Klasseansvar:
 - Alle klasser på elektro
 - Vg1 på idrett
 - Følgende klasser på
    studiespesialisering:
    2STB, 2STC, 3STB, 
    3STC, 1STB, 1STC

 Klasseansvar:
 - Alle klasser på musikk
 - Vg2, Vg3 og 4id 
   på idrett
 - Følgende klasser på
    studiespesialisering:
    2STA, 3STA, 1STA

 Ansvarsområde:
 - Alle klasser på IKT
    servicefag
 - Oppfølgingstjenesten  
   (OT)

Klikk her for å finne kontaktinfo

Klikk her for å finne kontaktinfo

Klikk her for å finne kontaktinfo

 Kontortid er kunngjort ved oppslag utenfor rådgiverkontorene.

 
Nyttige lenker

 Utskriftsvennlig versjon