Kreative Trøndelag
Heimdal vgs > Tjenester > Elevtjenesten

Elevtjenesten

Elevtjenesten ved Heimdal vg skole består av fagleder Siri Riksheim, tre rådgivere,  helsesøster og en representant for PPT.


Rådgiverne

Rådgiverne kan hjelpe deg med spørsmål som gjelder

  • skole og fag
  • utdanning og yrkesvalg
  • videre studier i Norge og i utlandet
  • personlige eller sosiale saker

Ved Heimdal videregående skole er det tre rådgivere. De fordeler oppgavene mellom seg slik:

 Tord Lind
Tord Lind

Vegard Fosseide
Moe

  Klasseansvar:
 - Alle klasser på elektro
 - Følgende klasser på
    studiespesialisering:
    2STB, 2STC, 3STB, 
    3STC, 1STB, 1STC

 Klasseansvar:
 - Alle klasser på musikk
 - Alle klasser på idrett
 - Følgende klasser på
    studiespesialisering:
    2STA, 3STA, 1STA

 Ansvarsområde:
 - Alle klasser på IKT
    servicefag
 - Oppfølgingstjenesten  
   (OT)

Tlf:
Mob:

Tlf: 72 81 37 12
Mob: 950 54 217

Tlf: 72 81 15 86
Mob: 915 13 847 

 

 Kontortid er kunngjort ved oppslag utenfor rådgiverkontorene.

 

Helsesøster

Mona Sundstrøm er skolens helsesøster. Hun holder til på rom 118 i 1. etasje. Mona er tilgjengelig mandag til torsdag kl 08.00 - 15.30.

 

Du kan henvende deg til helsesøster direkte på kontoret hennes, på telefon 72 81 15 79 /
941 73 171 eller på epost:  

 

- - -

Nyttige lenker

 Utskriftsvennlig versjon