Kreative Trøndelag
Heimdal vgs > Tjenester > Elevtjenesten

Elevtjenesten

Elevtjenesten er et tilbud til alle elever ved skolen. Elevtjenesten skal bidra til å gjøre skolehverdagen best mulig for elevene. Dette gjøres gjennom samarbeid med elever, lærere, foresatte, PPT for videregående opplæring, helsesøster og andre i hjelpetjenesten i og utenfor skolen. Siri Riksheim er leder for elevtjenesten ved Heimdal videregående (klikk her for kontaktinfo).

Skolens kontaktpersoner i PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste) skoleåret 2017-2018 er Unni Løvseth og Kristine Fjøsne Berge. De har jevnlige møter med elevtjenesten og deltar i andre møter ved behov.

Skolens helsesøster er Mona Sundstrøm. Hun holder til på rom 118 i 1. etasje. Mona er tilgjengelig mandag til torsdag kl 08.00 - 15.30.

Du kan henvende deg til helsesøster direkte på kontoret hennes, på telefon 941 73 171 eller på epost:

Mer om helsesøstertilbudet kan du lese her.


Rådgiverne

Rådgiverne kan hjelpe deg med spørsmål som gjelder

  • skole og fag
  • utdanning og yrkesvalg
  • videre studier i Norge og i utlandet
  • personlige eller sosiale saker

Ved Heimdal videregående skole er det tre rådgivere. De fordeler oppgavene mellom seg slik:

 


Rådgiver Berit Holte
Berit Holte

Tord Lind
Tord Lind


Vegard Fosseide
Moe

  Klasseansvar:
 - Alle klasser på elektro
 - Vg1 på idrett
 - Følgende klasser på
    studiespesialisering:
    2STB, 2STC, 3STB, 
    3STC, 1STB, 1STC

 Klasseansvar:
 - Alle klasser på musikk
 - Vg2, Vg3 og 4id 
   på idrett
 - Følgende klasser på
    studiespesialisering:
    2STA, 3STA, 1STA

 Ansvarsområde:
 - Alle klasser på IKT
    servicefag
 - Oppfølgingstjenesten  
   (OT)

Klikk her for å finne kontaktinfo

Klikk her for å finne kontaktinfo

Klikk her for å finne kontaktinfo

 Kontortid er kunngjort ved oppslag utenfor rådgiverkontorene.

 


Miljøveileder

Annette er tilsatt som miljøveileder ved skolen.Portrett av Annette Glaser Holthe

Hun skal blant annet bidra til at skolen kan oppfylle retten til et trygt og godt opplæringsmiljø blant elevene våre.

Hun vil være synlig og tilgjengelig i elevmiljøet, og kan følge opp både enkeltelever og grupper/klasser.
Nyttige lenker

 Utskriftsvennlig versjon