Kreative Trøndelag
Heimdal vgs > For foresatte > Om vurdering

Om vurdering

Alle elever i videregående skole har rett til vurdering etter reglene i opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven. Det betyr at de har krav på å få klarlagt sin kompetanse og få tilbakemelding på prestasjonene sine og skolearbeidet sitt fra faglærerne. Skolen har plikt til å informere om denne retten, om formålet med vurderingen og om hva elevene skal vurderes i forhold til.

Her er en kortfattet orientering om vurdering av elever i videregående opplæring.


Utskriftsvennlig versjon