Kreative Trøndelag
Heimdal vgs > For foresatte > Gratisprinsippet

Gratisprinsippet

Gratis læremidler

Det er innført en ordning med gratis læremidler i videregående skole. Det betyr at elevene får låne lærebøker, event andre læremidler av skolen. Elever som starter på Vg1 vil måtte leie en bærbar personlig PC. De får dessuten et såkalt 'utstyrsstipend'. Merk at man må søke Lånekassen for å få dette stipendet

Elevene får utdelt lærebøker og PC en av de første skoledagene. PCen er elevenes personlige leieobjekt og kan kjøpes ut eller leveres tilbake etter endt skolegang. Skriv om forsikring, erstatningsansvar m.m. blir også utdelt. Alle lærebøker må leveres inn når skoleåret slutter.

Skjema om elevers erstatningsansvar finner du her.


Om turer og ekskursjoner

Skoleturer og ekskursjoner som foregår i skolens regi, skal være gratis for elevene. Vår skole skal være en inkluderende skole der alle kan delta på lik linje uavhengig av personlig økonomisk bakgrunn. Mindre turer kan finansieres av skolen, men det er også mulig at foreldre går sammen om å finansiere turer ved reelt frivillige gaver og dugnader.  Les mer her.


Utskriftsvennlig versjon