Kreative Trøndelag
Heimdal vgs > For foresatte > FUG

FUG

Her er lenke til FUG, Foreldreutvalget for Grunnopplæringen.

FUG er et nasjonalt, rådgivende organ for både utdanningsmyndigheter og for foreldre og ansatte i grunnopplæringen. Utvalget består av syv medlemmer og er oppnevnt for fire år.

FUG ønsker å dyktiggjøre foreldrene i å være gode samarbeidspartnere for skolen. Forskning viser at barn presterer bedre faglig og utvikler seg bedre sosialt når det er et godt samarbeid mellom foreldrene og skolen.


Utskriftsvennlig versjon