Kreative Trøndelag
Heimdal vgs > Om oss > Velkommen

Velkommen

Heimdal videregående skole er en av de største videregående skolene i fylket og har om lag 740 elever fordelt på fem utdanningsprogram: studiespesialisering, idrettsfag, musikk, dans, drama, elektrofag og service og samferdsel (IKT servicefag). Her har vi et mangfold med alt fra toppidrett og musikk, til praktisk verkstedarbeid, og jobbing med tradisjonelle skolefag. I 2018 flytter vi inn i nytt og fantastisk skolebygg, og vi blir da over 1000 elever.

Din læring og trivsel er noe vi har i tankene hele tiden. Derfor sier vi at Heimdal videregående skole skal være mulighetenes skole. Ved å være ambisiøse, engasjerte og kreative på dine vegne skal vi bidra til gode mestringsopplevelser og et godt læringsutbytte. Vårt mål er å hjelpe deg med å realisere ditt potensial både faglig og sosialt.

Å skape en god skole krever en innsats av oss alle. Jeg håper at vi sammen kan bygge en skole hvor alle blir inkludert i et fellesskap preget av trivsel og god læring.

Skolens elevrådsarbeid er viktig, og alle elever utfordres til å støtte opp om dette arbeidet.  Det er et formalisert samarbeid mellom skolens ledelse og elevrådsstyret. 

På skolens hjemmeside vil du finne informasjon om skolen, skoleruta, utdanningsprogram, oversikt over ansatte, timeplaner, ordensreglement, praktiske forhold mm.

Lykke til med skoleåret! 

Elisabeth V. Tandstad
Rektor

 


Utskriftsvennlig versjon