Kreative Trøndelag
Heimdal vgs > Om oss > Visjon, verdier og overordnede mål

Visjon, verdier og overordnede mål

I forbindelse med planleggingen av en ny Heimdal vg skole pågår det et parallelt arbeid med å oppdatere og modernisere skolens pedagogiske plattform. Målet er at den skal gjennomsyre vår praksis og våre holdninger når det nye skolebygget tas i bruk.

Her er skolens visjon/motto og kjerneverdier:

Visjon/motto:    MULIGHETENES SKOLE

Verdier:      

Engasjert
Vi skaper trivsel og læringsglede
Vi brenner for fagene våre
Vi spiller hverandre gode
Vi bryr oss
Vi er en positiv aktør i nærmiljøet


Kreativ
Vi utvikler evner og talenter
Vi utfordrer det etablerte
Vi er nyskapende og framtidsrettet
Vi verdsetter mangfold
Vi ser muligheter


Ambisiøs
Vi setter oss høye mål
Vi har tydelige forventninger til hverandre
Vi løser problemer før de oppstår
Vi opptrer med integritet
Vi bygger omdømme hver dag


Her er skolens overordnede målsettinger:

  • Et godt skole- og læringsmiljø som fremmer helhet, læring, trygghet og trivsel
  • Teknologisk, virkelighetsnær og forskningsbasert læring og undervisning.
  • Læring og undervisning preget av aktive prosesser
  • En skole der alle vet hvor vi skal og hvor alle ønsker å bidra.
  • Fleksible og attraktive fellesarealer og uteområder preget av aktivitet
  • Levende og aktiv skole i og utenfor skoletiden

 


Utskriftsvennlig versjon