Kreative Trøndelag
Heimdal vgs > Om oss > Historisk tilbakeblikk

Historisk tilbakeblikk

Heimdal videregående skole sto ferdig høsten 1977. Den er i dag en av Sør-Trøndelags største videregående skoler med over 700 elever og 140 ansatte. Skolen disponerer et areal på noe i underkant av 10.000 m2.

Da det ble bestemt å bygge en ny skole på Heimdal, hadde det sin årsak i flere forhold:

Offentlige utredninger om den videregående skolen, Gjelsvik-komiteens og Steen-komiteens utredninger, førte til ny lov om videregående opplæring av 21. juni 1974. Med loven kom klare føringer på at alle skoleslag skulle samles under ett tak. Til da hadde det bare eksistert rene gymnas og rene yrkesskoler.

Trondheim var i sterk vekst, og stadig nye boområder ble planlagt og kom til. Utbyggingen var særlig stor i Heimdalsområdet, noe som gjorde det naturlig å bygge en ny videregående skole der.

Offisielt startet skolen 1. august 1977, og kunne ta imot elever på 6 ulike studieretninger: allmenne fag (med tilbud om stort valgfag ski), musikk, bygg- og anleggsfag, elektrofag, mekaniske fag, handels- og kontorfag og husholdningsfag. Det var 434 elever som begynte ved skolen det første året året, men i løpet av få år var tilbudet utvidet til det som er blitt "normal" størrelse, omlag 700 elevplasser. På midten av 80-tallet økte behovet for skoleplasser, og i 1985/86 var det over 900 elever ved skolen. For å greie dette, måtte vi leie lokaler forskjellige steder, og det ble opprettet filialklasser i Klæbu, på Breidablikk, på Sverresborg skole og på Vestre Rosten. Senere ble det opprettet en ny videregående skole i området. Den heter i dag Tiller videregående skole. Dette førte til at Heimdal videregående skole igjen fikk det elevtallet skolen er bygget for.

Det har vært få endringer i studietilbudet siden starten, men noen har det vært. I 1982/83 ble det opprettet en klasse for elever med store lærevansker, og ved opprettelsen av Tiller videregående skole ble bygg- og anleggsavdelingen vår flyttet dit. Videre førte Reform -94 med seg at bl.a. studieretning for handels- og kontorarbeid forsvant som egen studieretning. I 1997 ble skolen knutepunktskole for tegnspråkbrukende elever, og den har siden, etterhvert i samarbeid med Tiller, Byåsen og Skjetlein videregående skoler, forsøkt å gi et godt videregående opplæringstilbud til døve og hørselshemmede elever. I 2010 ble ansvaret for knutepunktskolen og døvetolkene overført til Tiller videregående skole.

Heimdal videregående skole fikk også to spes.ped.filialer. Den ene ligger på Haukåsen og er et supplement til det psykiatriske behandlingstilbudet i den sør-vestre delen av Trondheim. Skoleavdelingen på Haukåsen har ansvaret for voksenopplæring både på grunnskole- og videregående nivå.

Den andre filialen er spes.ped.avdelingen ved FysMed Lian (tidligere Munkvoll rehabiliteringssenter). Avdelingen gir et opplærings- og opptreningstilbud til pasienter med ulike typer hodeskader.

I forbindelse med opprettelsen av Byåsen videregående skole høsten 2004 ble studieretningene for mekaniske fag og helse- og sosialfag flyttet dit. Vår skole utvidet samtidig tilbudet på idrett og fikk et helt nytt tilbud: IKT servicefag.

I dag har Heimdal videregående skole (hovedskolen) ca 735 elever fordelt på fem utdanningsprogram: studiespesialisering, elektrofag, idrettsfag, musikk, dans, drama og service og samferdsel (IKT servicefag).

Heimdal videregående skole går ellers en spennende tid i møte. Fylkestinget i Sør-Trøndelag har vedtatt at det skal bygges en ny Heimdal videregående skole. Den nye skolen skal også ligge på Saupstad, men et par-tre hundre meter lenger sør enn i dag. Skolen vil bli bygd for 1020 elever og skal etter planen stå ferdig til skolestart høsten 2018.  


Ivar Husby
Sist oppdatert: torsdag 26. juli 2012
Utskriftsvennlig versjon