Kreative Trøndelag
Heimdal vgs > For elever > Skoleskyss > Ruteberegner

Ruteberegner

Skyssordningen for elever gjelder for heltidselever hjemmehørende i Sør-Trøndelag som bor minst 6 km fra skolen. Kortest fremkommelig vei - inklusive gangvei - mellom bostedet og skolen, legges til grunn.  

Dersom du har rett på skoleskyss, vil du få utdelt et t-kort ved skolestart. T-kortet inneholder en kvote på to reiser per dag i 190 skoledager.

Her kan du klikke deg inn på fylkets nye ruteberegner.


Utskriftsvennlig versjon