Kreative Trøndelag
Heimdal vgs > For elever > Om attestert og redusert fravær

Om attestert og redusert fravær

Nedenfor følger bestemmelsene for attestert og redusert fravær på vitnemål og kompetansebevis. Elevene må søke skriftlig for å få attestert eller redusert fraværet sitt. Skjema kan lastes ned fra skolens hjemmeside (under 'For elever / Skjema og blankletter') eller hentes i hylla utenfor ekspedisjonskontoret. Søknaden leveres til avdelingsleder innen fristen. Det er viktig at kontaktlærere orienterer om bestemmelsene, og at elevene er nøye med å angi datoer og legge ved dokumentasjon med søknadene.  

 

I henhold til Forskrift til Opplæringslovens § 3-47 kan elevene kreve at årsaken til fravær gjennom skoleåret blir ført på vedlegg til vitnemålet. Forutsetningen er at eleven legger fram dokumentasjon på årsaken til fraværet. For inntil 10 skoledager i opplæringsåret kan elevene også kreve at fraværet ikke blir ført på vitnemålet eller kompetansebeviset dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes:

  1. helse- og velferdsgrunner
  2. arbeid som tillitsvalgt
  3. politisk arbeid
  4. hjelpearbeid
  5. lovpålagt oppmøte
  6. representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå

 

For at fravær som skyldes helsegrunner (pkt 1) ikke skal føres, må eleven legge fram legeerklæring som dokumenterer dette. Fraværet som skyldes helsegrunner må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Ved dokumentert risiko for fravær etter pkt 1 på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan fravær strykes fra og med første fraværsdag. Innenfor ramma av 10 skoledager kan elever som er medlemmer av andre trossamfunn enn den Den norske kirke, kreve at inntil to dager fravær som er knyttet opp mot en religiøs høytid, ikke blir ført på vitnemålet eller kompetansebeviset.

 


Utskriftsvennlig versjon