Kreative Trøndelag
Heimdal vgs > For elever > Fravær

Fravær

Fra 1. august 2016 blei det innført fraværsgrense i videregående skoler. Rundskrivet, Fraværsgrense Udir-3-2016, gir en oversikt over hele regelverket.

På bakgrunn av rundskrivet og fylkeskommunes lokale presiseringer og tilføyelser har Heimdal videregående skole utarbeidet følgende rutiner:

I tillegg til disse rutinene viser vi til Skolens ordensreglement som inneholder regler for fravær. Her er blant annet skillet mellom forseintkomming og timesfravær hjemlet. Det samme gjelder kravet til å levere permisjonssøknad, egenmelding eller annen dokumentasjon.

 

Spørsmål og svar om fravær

Utdanningsdirektoratet har også utarbeidet en egen veiledning til deg som elev om fraværsreglene, med spørsmål og svar om fraværsgrensa.


 

Hvordan sjekke eget fravær på Itslearning?

Alt fravær som vil komme på vitnemål/kompetansebevis har rosa kode. Fravær som har kode TFG, teller ikke på fraværsgrensa.

Du finner fraværet ditt i fag på følgende måte:

 1. Logg inn på Itslearning
 2. Trykk på profilbildet øverst til høyre
 3. Trykk på fravær
 4. Trykk på VIS bak faget
   

Beregning av fraværsprosent

Fraværsgrensa er på 10% og gjelder for hvert enkelt fag. I helt spesielle tilfeller kan rektor utøve et skjønn opp til 15%. Læreren må, uavhengig av fraværsgrensa, ha vurderingsgrunnlag for å kunne gi deg karakter.

 • For halvårsvurdering med karakter midt i skoleåret, regnes fraværet (som teller på fraværsgrensa) opp mot timetallet i faget 1.halvår
 • I gjennomgående fag der det gis halvårsvurdering med karakter også 2.halvår (T2), regnes fraværet
  (som teller på fraværsgrensa) for hele året opp mot det totale timetallet i faget gjeldende skoleår
 • I fag der det skal settes standpunktkarakter (S) regnes fraværet (som teller på fraværsgrensa) opp mot timetallet i faget det året det settes standpunktkarakter

Årstimetallet i de enkelte fag finner du i læreplan for faget. Vi har utarbeidet en fraværskalkulator som kan være til hjelp i de fleste fag.


Utskriftsvennlig versjon