Kreative Trøndelag
Heimdal vgs > For elever > eksamensreglement > eksregl_muntl

Eksamensreglement ved Muntlig og Muntlig-praktisk eksamen

 

MUNTLIG EKSAMEN

Fag oppgis 48 timer før eksamen (lørdager og søndager regnes ikke med)

  • Tema/problemstilling oppgis på forberedelsesdagen 24 timer før eksamen. Forberedelsesdagen skal gjennomføres som en obligatorisk skoledag hvor elevene har rett på pedagogisk tilbud fra skolen, det betyr at eleven skal møte på skolen og ha tilgang på en lærer. Elevene må få veiledning i å se sammenhengen mellom temaet/problemstillingen og læreplanen for faget. Eleven utarbeider en presentasjon på inntil 10 minutter, denne skal fungere som et utgangspunkt for videre samtale slik at elevene får mulighet til å vise sin kompetanse i faget. Sensorene skal lete etter elevens kompetanse og kan derfor eksaminere fra hele læreplanen. Eleven kan ta med stikkord på ei A4-side til eksamen. I tillegg kan det brukes digitale verktøy for å holde presentasjonen.

 

MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN

I fag med eksamensformen MP - muntlig-praktisk eksamen, kan man velge mellom to alternative modeller. Det er opp til faglærer å bestemme hvilken av eksamensmodellene som skal brukes. 

  • Alternativ 1. Se modell for muntlig eksamen.

 

  • Alternativ 2. Eleven får oppgitt faget 48 timer før eksamen. På eksamensdagen får eleven en konkret oppgave og et tema (mer generelt utformet) i tillegg. Eleven har en time til å forberede en presentasjon med sitt løsningsforslag av oppgaven og forberede seg på temaet. Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestida med unntak av mobiltelefon, nettbrett og datamaskin som åpner for kommunikasjon. Eksamineringen på inntil 45 minutter innledes med elevens forslag til løsning av oppgaven.  Det skal også eksamineres i det tilleggstemaet eleven fikk oppgitt i forberedelsen. Ved lokalt gitt muntlig-praktisk eksamen er elevens notater fra forberedelsesdelen eneste tillatte hjelpemiddel på eksamen, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-31.Muntlig-Praktisk eksamen skal ha et praktisk innslag i eksamensgjennomføringen. Det kan eksameniseres fra hele fagets læreplan.

 

INSTRUMENT, KOR OG SAMSPILL PÅ MD

Egen plan. Avdelingsleder/faglærer orienterer.

Mer om muntlig og muntlig-praktisk eksamen finner du her

 

Hvis du ønsker mer informasjon om eksamen:

Spørsmål om eksamen kan rettes til faglærer, kontaktlærer eller eksamensansvarlig.

Eks.ansvarlig for EL/IKT (YF):

Berit Solem, kontor 218
Kontaktinfo

Eks.ansvarlig for ST/MD/ID:

Arve Waal, kontor 207B
Kontaktinfo

Eks.ansvarlig for faget
Instrument,kor,samspill:

Randi Dugstad, kontor 219
Kontaktinfo

LYKKE TIL MED EKSAMEN!


Arve Waal
Sist oppdatert: fredag 7. april 2017
Utskriftsvennlig versjon