Kreative Trøndelag
Heimdal vgs > For elever > eksamensreglement > Eksregl - praktverrYF

Eksamensreglement - Praktisk tverrfaglig eksamen vg2 YF

 

Alle yrkesfagelever på vg2 skal opp til en obligatorisk tverrfaglig eksamen.

Dette er en generell informasjon når det gjelder tverrfaglig praktisk eksamen. For mer detaljert informasjon se, Retningslinjer for planlegging og gjennomføring av eleveksamen i STFK, spesielt kap.7.

Det vil bli gitt mer detaljert informasjon til de ulike vg2 kurs av faglærer/faglærere og eksamensansvarlig.

Målet med denne rettledninga er å bidra til at eksamen:

 • gjennomføres på en trygg og sikker måte, og under like forhold
 • gjennomføres etter gjeldende lover og regler

 

Forberedelsestid og hjelpemidler

Forberedelsestid til praktisk eksamen er inntil 24 timer for alle programområder. Elever som ikke møter til forberedelse har rett til å gjennomføre eksamen.

Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestiden og vi anbefaler at du samarbeider med medelever. Faglærere vil være tilgjengelig i forberedelsestiden, og har anledning til å svare på spørsmål. Læreren skal rettlede, ikke undervise.

Internett eller verktøy som åpner for digital kommunikasjon er ikke tillatt eksamensdagen. Utover den begrensningen bestemmes tillatte hjelpemidler av faglærer/faglærere i henhold til fagets egenart.

Det vil før eksamen bli gitt informasjon om hvilke hjelpemidler og utstyr elevene selv er ansvarlig for å medbringe til eksamen.

 

Eksamensgjennomføring

Praktisk eksamen skal ta utgangspunkt i eller være knyttet til en kompleks arbeidsoppgave. Hvor mye som skal være dialog/vurderingssamtaler med sensor i begynnelsen, underveis og til slutt, og hvor mye som skal være skriftlig, kan variere fra fag til fag.

 

Tid

Praktisk eksamen har en ramme på inntil 5 timer. Det vil bli gitt informasjon om tidsramme på forhånd og den vil være oppgitt i oppgaven.

 

Oppmøte

Møt opp i god tid og senest 15 minutter før eksamensstart.

Informasjon om oppmøtested vil bli gitt på forhånd. Ved tvil sjekk skolens info-skjermer eller ta kontakt med skolens resepsjon.

Elever som møter mer enn 30 minutter for sent til oppsatt tid får normalt ikke gjennomføre eksamen. Elever som ser de vil komme for seint må umiddelbart ta kontakt med skolen.

 

Sensur

Faglærer er normalt eksaminator (sensor 1), og sensor 2 skal være ekstern. Vurderingen skal gjøres på grunnlag av den kompetansen eleven viser på selve eksamen.  Elevene skal ha en individuell vurderingssamtale med sensor. Det er elevens helhetlige kompetanse som skal vurderes. Karakter med begrunnelse gis til elevene på eksamensdagen av sensor 2.

 

Eksamenstilsynet

Eksamensvaktene har to hovedoppgaver under eksamen:

 • Yte deg nødvendig service av praktisk karakter under eksamen
 • Påse at eksamen gjennomføres etter gjeldende lover og regler
  • Brudd kan medføre bortvisning og/eller annullering av eksamen

 

Om forholdene i eksamenslokalet

 • Før eksamen og ved oppmøte vil du få litt praktisk informasjon knyttet til hvordan du skal opptre i eksamens lokalet
 • Dersom du mener det er noen feil knyttet til din eksamensoppgave, ta umiddelbart kontakt med eksamensvakt
 • Dersom du savner hjelpemidler eller utstyr ta kontakt med eksamensvakt
 • Ta kontakt med eksamensvakt om du har behov for å forlate eksamenslokalet
 • Kun tillatte hjelpemidler må anvendes, ved tvil ta kontakt med eksamensvakt
 • Det er ikke tillatt med noen form for kommunikasjon mellom deg og de andre som avlegger eksamen
 • Mobiltelefoner og annet kommunikasjonsutstyr skal være avslått (ikke bare med avslått lyd eller i flymodus) og legges bort på anvist sted
 • Gjør ditt for å opptre på en slik måte at det ikke oppstår tvil om at du forsøker å jukse

 

Klage

Du kan ikke klage på selve eksamenskarakteren ved praktisk eksamen, bare på formelle feil som kan ha påvirket eksamensresultatet. Dersom klagen blir tatt til følge, vil eksamenskarakteren bli annullert. Da kan du gå opp til ny eksamen.

Klage på en ikke-skriftlig eksamen skal inneholde navn, kontaktinformasjon, hvilken eksamen det klages på, en begrunnelse for klagen, samt dato og underskrift.

Om du ønsker å klage oppfordres du til å ta kontakt med eksamensansvarlig for nærmere informasjon.

Hele kapittel 3 i forskrift til Opplæringslova handler om vurdering, mens kapittel 5 handler om klage på vurdering.

Mer om klage på tverrfaglig praktisk eksamen finner du her. 

 

Mer informasjon om eksamen

Spørsmål om eksamen kan rettes til faglærer, kontaktlærer og/eller eksamensansvarlig.

Eks.ansvarlig for EL/IKT (YF):

Berit Solem, kontor 218
Kontaktinfo

Eks.ansvarlig for ST/MD/ID:

Arve Waal, kontor 207B
Kontaktinfo

Eks.ansvarlig for faget
Instrument,kor,samspill:

Randi Dugstad, kontor 219
Kontaktinfo


Lykke til!


Utskriftsvennlig versjon