Kreative Trøndelag
Heimdal vgs > For elever > Eksamensdatoer v17

Eksamensdatoer våren 2017

- Eksamensfag for elever ved Heimdal vgs.

Utgave 07.04.17: Med forbehold om endringer

Fredag 12. mai kl. 09.00: Varsel om uttrekk til all skriftlig eksamen

Mandag 15.05.

Tirsdag 16.05.

Onsdag 17.05.

Torsdag 18.05.

Fredag 19.05.

 

 

Grunnlovsdagen

 

Eksamen: Matematikk R1/S1
Spansk/tysk I
Int.nasjonal engelsk VG2 ST
Samf.engelsk VG3 ST

Mandag 22.05.

Tirsdag 23.05.

Onsdag 24.05.

Torsdag 25.05.

Fredag 26.05.

Eksamen:
Matematikk R2/S2
Spansk/tysk/fransk II
Spansk/tysk I + II

Eksamen:
Norsk sidemål

Eksamen:
Norsk hovedmål

Kristi himmelfart

Eksamen:
Matematikk 1P
Matematikk 1T
Biologi 2

Forberedelsesdag: 
Inf.tekn. 2
Psykologi 2
Pol.og menn.rett.
Engelsk VG1 ST/ID/MD
Engelsk VG2 YF

Mandag 29 .05.

Tirsdag 30.05.

Onsdag 31.05.

Torsdag 01.06.

Fredag 02.06.

Eksamen:
Eng vg1 ST/ID/MD
Engelsk VG2 YF
Psykologi 2
Pol.og menn.rett
Inf.tekn 2
Kjemi 2
Spansk/tysk/fransk III
Tyrkisk III

Forberedelsesdag
MIP og MUF 1

Eksamen:
Treningslære 1
MIP og MUF 1

Forberedelsesdag
Rettslære 2
Markf og ledelse 2

Organisert lesedag:
2ELD (Tverrf. eks)

Eksamen:
Matematikk 2P
Fysikk 2
Rettslære 2
Markf og ledelse 2

Eksamen:
2ELD (Tverrf. eks)

Forberedelsesdag
MIP og MUF 2

Eksamen:

MIP og MUF 2

Forberedelsesdag
Økonomistyring
Økonomi og ledelse
Reiseliv og språk 2

Organisert lesedag:
2ELE (Tverrf. eks)

Eksamen:
Økonomi og ledelse
Økonomistyring
Treningslære 2
Reiseliv og språk 2
Norsk YF
Matematikk 1P-Y

Eksamen:
2ELE (Tverrf. eks)

Obl.forberedelsesdag
Nettskolen

Varsel kl. 09.00:
M + M/P eksamen
VG3 ST/ID/MD og VG4ID

Varsel trekk: Nettskolen

Mandag 05.06.

Tirsdag 06.06.

Onsdag 07.06.

Torsdag 08.06.

Fredag 09.06.

Pinse

Forberedelsesdag:
2SS (Tverrf. eks)

Obl. forberedelsesdag
M + M/P eksamen
VG3 ST/ID/MD
VG4 ID

Eksamen:
2SS (Tverrf. eks)

M + M/P eksamen
VG3 ST/ID/MD
VG4 ID

Muntlig eksamen:
Nettskolen

Forberedelsesdag:
2SS (Tverrf. eks)

Eksamen:
2SS (Tverrf. eks)

Varsel kl. 09.00:
M + M/P eksamen
VG1 og VG2
VG3 ST/ID og VG4 ID

Inst/kor/samspill 2

Mandag 12.06.

Tirsdag 13.06.

Onsdag 14.06.

Torsdag 15.06.

Fredag 16.06.

Obl.forberedelsesdag
M + M/P eksamen
VG1 og VG2
VG3 ST/ID og VG4 ID

Inst/kor/samspill 2

Fellessensur
MAT 1001

Muntlig eksamen
VG1 og VG2
VG3 ST/ID og VG4 ID

Inst/kor/samspill 2

 Inst/kor/samspill 2


Fellessensur


Inst/kor/samspill 2


Fellessensur


Inst/kor/samspill 2

Mandag 19.06

Tirsdag 20.06

 

 

 

 

Siste skoledag

 

 

 


Utskriftsvennlig versjon