Kreative Trøndelag
Heimdal vgs > For elever > Egenmelding ved fravær

Egenmelding ved fravær

Alt elevfravær skal dokumenteres. Fravær eleven kjenner til på forhånd, skal det søkes permisjon om eller forevises timekort e.l. for. Alt annet fravær skal dokumenteres med legeattest eller egenmelding. Egenmelding gjelder for fravær fra 1 skoletime til tre skoledager. Ved fravær over tre dager kan skolen kreve legeattest. Eleven kan ikke bruke mer enn 12 egenmeldinger per skoleår.

 

Egenmelding skal leveres kontaktlærer umiddelbart etter fravær.

Egenmeldingsskjemaet kan du laste ned her.


Utskriftsvennlig versjon