Kreative Trøndelag
Heimdal vgs > Fagtilbud > Studiespesialiering

Studiespesialiering

Utdanningsprogram for Studiespesialisering er inngangporten til videre studier ved høgskoler og universiteter. Du får også et godt grunnlag for å velge en mer praktisk rettet utdanning senere.

Les mer om inntaksreglene her.

 

 

VIDEREGÅENDE TRINN 1 (Vg1):

 

 - Inntakskrav: 10-årig grunnskole eller tilsvarende
 - Søknadsfrist: 1. mars (søkere med behov for spesialundervisning: 1. februar)

Her møter du mange av fagene du kjenner fra ungdomsskolen og noen nye. Dette første året får du god anledning til å finne ut hvilke fag du trives med. Videregående trinn 1 gir grunnlag for opptak til videregående trinn 2 (Vg2).

 

Fremmedspråk:

Du kan velge mellom fransk, spansk og tysk. Merk at elever som ikke har hatt fremmedspråk i ungdomsskolen må ta fremmedspråk i 3 år på studieforberedende utdanningsprogram (studiespesialisering, idrett og musikk, dans, drama).

 

Matematikk:

Du kan velge mellom 2 varianter av obligatorisk matematikk på Vg1, en teoretisk (matematikk 1T) og en praktisk (matematikk 1P). Du vil få veiledning om valg av matematikkvariant i inntaksbrevet og ved skolestart.   

 

”Krydderfag” på Vg1:

Elever med spesiell interesse for musikk eller fotball har mulighet til å ta ta et 5-timers programfag på Vg1 i tillegg til de obligatoriske 30 uketimene. Disse timene kan regnes inn i kvoten for valgfrie programfag på Vg2 eller Vg3.


VIDEREGÅENDE TRINN 2 (Vg2):

 - Inntakskrav: Vg1 fra Studiespesialiserende utdanningsprogram
 - Søknadsfrist: 1. mars (søkere med behov for spesialundervisning: 1. februar)

På videregående trinn 2 er halvparten av fagene obligatoriske fellesfag (se oversikten nedenfor). Resten av fagene er programfag med 5 uketimer, dvs fag du velger å fordype deg i. To av programfagene må være fra det programområdet du velger, mens det tredje programfaget er et 5-timers valgfritt programfag fra ditt eget programområde eller et annet programområde fra studieforberedende utdanningsprogram (studiespesialisering, idrettsfag og musikk, dans, drama).

 

Fag

Uketimer

Fellesfag

15

Felles programfag (fra eget programområde)

10

Valgfritt programfag (fra eget eller et annet programområde)

   5

Sum uketimer

30

Utdanningsprogram for Studiespesialisering ved Heimdal videregående skole tilbyr følgende programområder på Vg2 og Vg3:

 - realfag og

 - språk, samfunnsfag og økonomi (se nedenfor).

Merk at enkelte fag og fagkombinasjoner gir tilleggspoen ved opptak til høyskoler og universitet.

Skolens fagkatalog beskriver de enkelte programfagene og reglene for valg av programfag til Vg2 og Vg3.

 

VIDEREGÅENDE TRINN 3 (Vg3):

 - Inntakskrav: Vg2 fra Studiespesialiserende utdanningsprogram
 - Søknadsfrist: 1. mars (søkere med behov for spesialundervisning: 1. februar)

På videregående trinn 3 er halvparten av fagene obligatoriske fellesfag (se oversikten nedenfor). Du må i tillegg fortsette med de to felles programfagene du hadde på Vg2, men du kan selv velge om du vil fortsette med ditt valgfrie programfag fra Vg2, eller om du vil velge et nytt fag programfag fra Vg2 eller Vg3 fra studieforberedende utdanningsprogram.

 

Fag

Uketimer

Fellesfag

15

Felles programfag (fra eget programområde)

10

Valgfritt programfag (fra eget eller et annet programområde)

  5

Sum uketimer

30FAG- OG TIMEFORDELING
a) FELLESFAG:

Oversikten nedenfor viser fag- og timefordelingen i fellesfagene på de tre årstrinnene (undervisningstimer per uke):

Fellesfag

Vg1

Vg2

Vg3

Norsk

4

4

6

Engelsk

5

0

0

Matematikk

5

3

0

Naturfag

5

0

0

Samfunnsfag

3

0

0

Geografi

2

0

0

Fremmedspråk

4

4

0

Kroppsøving

2

2

2

Historie

0

2

4

Religion og etikk

0

0

3

Sum fellesfag

30

15

15

 

b) PROGRAMOMRÅDER OG PROGRAMFAG:

Oversikten nedenfor viser programfagene som tilbys ved Heimdal videregående skole innen de to programområdene (undervisningstimer er uketimer) realfag og språk, samfunnsfag og økonomi:

Programområde for realfag

Vg2

Vg3

Fysikk

5

5

Kjemi

5

5

Biologi

5

5

Matematikk R og S

5

5

Informasjonsteknologi

5

5

Teknologi og forskningslære 1

5

 

Geofag 1

5

 

Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

Økonomistyring / økonomi og ledelse

5

5

Markedsføring og ledelse

5

5

Rettslære

5

5

Politikk og samfunn

5

5

Psykologi

5

5

Engelsk

5

5

Reiseliv og språk

5

5

 

Kontaktpersoner: Vg1: Avdelingsleder Henning Tveit.
                             Vg2 og Vg3: Avdelingsleder Tor Bitustøyl.

 


Utskriftsvennlig versjon