Kreative Trøndelag
Heimdal vgs > Fagtilbud > Musikk > Opptaksprøver

Opptaksprøver

Opptaksprøver til Vg1 Musikk, dans og drama foregår på skolen i begynnelsen av mai. Dette blir kunnsgjort hvert år i god tid på skolens hjemmesider.

Søkere som har krysset av på søknadsskjemaet at de ønsker opptaksprøve, vil få tilsendt brev med utførlige opplysninger og timeplan for dagen. Det er bare søkere som har Heimdal vg skole som sitt førstevalg som vil bli innkalt til opptaksprøve.

Alle som møter til opptaksprøve må forberede 2 til 4 musikkstykker på sitt instrument (evt. sang). I tillegg vil alle - ca en uke før - få tilsendt et stykke de skal forberede. Husk å ta med kopi av karakterer fra første termin.

Les mer om inntaksreglene her.

Kontaktperson: Avdelingsleder Randi Dugstad.


Utskriftsvennlig versjon