Kreative Trøndelag
Heimdal vgs > Fagtilbud > Musikk

Musikk, dans, drama

Utdanningsprogram for musikk, dans og drama består av tre programområder: musikk, dans og drama. Heimdal videregående skole tilbyr opplæring i programområdet musikk. Hvis du ønsker å fordype deg i programområdet dans eller drama, må du søke om opptak ved en annen skole.

Programområdet musikk stiller særegne krav til ferdigheter. Du bør beherske et instrument eller sang før du begynner. Det er en fordel om du kan lese noter.

Vi vet av erfaring at dette studietilbudet er en krevende utdanning, og det er en stor fordel om du har gode arbeidsvaner og gode karakterer fra grunnskolen når du søker dette tilbudet.

Les mer om inntaksreglene her.

 

VIDEREGÅENDE TRINN 1

Inntakskrav:

10-årig grunnskole eller tilsvarende
Merk at inntil 50 % av plassene kan tildeles på grunnlag av opptaksprøve eller dokumentasjon av ferdigheter.

Søknadsfrist:

1. mars (1. februar for særskilt inntak).

Den følgende oversikten viser fag- og timefordelingen på Vg1:

Fellesfag

Uketimer

  Norsk

4

  Engelsk

5

  Matematikk

5

  Naturfag

5

  2. fremmedspråk

4

Felles programfag:

 

  Musikk, dans, drama

5

Valgfire programfag:  

  Lytting

2

  Musikk

5

Samlet uketimetall

35

VIDEREGÅENDE TRINN 2 OG 3

På Vg2 og Vg3 fortsetter musikkelevene med fellesfag og felles programfag. I tillegg får de nå mulighet til å velge ekstra programfag. Disse valgfrie programfagene kan velges fra eget programområde, men også fra andre programområder, blant annet fra idrett og studiespesialisering.

Fellesfag

Vg2

Vg3

  Norsk

4

6

  Matematikk

3

0

  2. fremmedspråk

4

0

  Samfunnsfag

3

0

  Geografi

2

0

  Historie

2

4

  Religion og etikk

0

3

Felles programfag

 

  Instrumentalopplæring og kor/samspill 1 og 2

5

5

  Ergonomi og bevegelse 1 og 2

2

2

  Musikk i perspektiv 1 og 2

5

5

  Instruksjon og ledelse 0 5

Valgfrie programfag

 

  Musikk fordypning 1 og 2

5

5

Samlet uketimetall

35

35

Kontaktperson: Avdelingsleder Randi Dugstad.


Utskriftsvennlig versjon