Kreative Trøndelag
Heimdal vgs > Fagtilbud > Idrettsfag > Svømming

Svømming

Heimdal videregående skoles toppidrettstilbud bygger på en ambisjon om å utvikle eleven/utøveren fram til en toppidrettskarriere. Fem rammefaktorer danner grunnlaget for denne ambisjonen:

  • Solid offentlig skoletilbud med en opplæring som tar utgangspunkt i et bredt kompetansesyn.
  • Lett tilgang til meget gode trenings- og konkurranseanlegg.
  • En lærerstab med høy kompetanse innen skolefagene og i særidretten.
  • God tilgang på elever med idrettslig talent og interesse for kombinasjonen skole/idrett.
  • Tilpasset opplæringen etter intensjonene i lærerplanene.

Idrettstilbudet ved vår skole er opprettet i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune, Sør-Trøndelag idrettskrets, skikretsen og Olympiatoppen. Skolen samarbeider også med NTNU, ved Idrettsvitenskapelig institutt, om testing, tekniske analyser av bevegelser og gjesteforelesere i treningslære og idrettspsykologi.

Skolen tilbyr disse fordypningsidrettene: hopp, kombinert, langrenn, skiskyting, kunstløp, skøyter og svømming.

Svømmetreningen foregår i Husebyhallen, bare 50 meter fra skolen, og Pirbadet (50-metersanlegg i Trondheim sentrum). I selve skolebygget har vi styrketreningsrom og gymsal til rådighet. Skolen samarbeider tett med Vestbyen IL og TS&LK.  


Elevene har mulighet til å trene 4-6 ganger pr. uke i skoletiden. Dette er avhengig av hvilket klassetrinn de går på. I tillegg kommer klubbtreningene med Vestbyen IL. Dette vil da i tillegg utgjøre 6-7 treninger. Totalt kan altså svømmerne trene ca. 10 organiserte treninger, i tillegg kommer mulighet for egentrening svømming og styrke. Styrkerom er tilgjengelig hele tiden.

Andre relevante hjemmesider: Vestbyen IL Svømming
Trondhjems Svømme- & Livredningsklub

Kontaktperson: Avdelingsleder Liv Kristin Mæhle


Utskriftsvennlig versjon