Kreative Trøndelag
Heimdal vgs > Fagtilbud > Idrettsfag > Spisset toppidrett

Spisset toppidrett

Fylkeskommunen har gitt Heimdal vg skole i oppdrag å legge til rette for et ’spisset toppidrettstilbud’ i følgende grener: Hopp, kombinert, skiskyting, håndball (damer),  langrenn og orientering. 

Et ’spisset’ toppidrettstilbud er et spesielt tilbud til de beste, eller ”morgendagens toppidrettsutøvere”, som Olympiatoppen kaller det. Det handler i stor grad om tilrettelegging og differensiering både i forhold til idrett og opplæring og fritid/restitusjon. Dermed blir det viktig å ha god nok lærertetthet og nær kontakt med utøver, klubb og krets og god tilgang til treningstid og treningsanlegg.

Elevene kan ikke søke på et spisset toppidrettstilbud. Det dreier seg altså ikke om inntak til et tilbud med egen innsøkningskode, men om innholdet, tilrettelegginga og differensieringa i opplæringa. Tilbudet skal heller ikke gå på bekostning av breddeperspektivet. Skolen har ansvar for å tilrettelegge for alle – både topp og bredde, og det skal vi fortsette med. Spisset toppidrett gjør det imidlertid mulig å differensiere ytterligere – også blant de mest lovende.

Spisset toppidrettstilbud er et samarbeidsprosjekt mellom trøndelagsfylkene, de videregående idrettsskolene, Olympiatoppen Midt-Norge og diverse idrettsmiljøer. Fylkeskommunene bevilger midler til prosjektet og Olympiatoppen definerer kvalitetskrav til skolene og står for evalueringen.

 

Kontaktperson: Avdelingsleder Liv Kristin Mæhle


Utskriftsvennlig versjon