Kreative Trøndelag
Heimdal vgs > Fagtilbud > Idrettsfag > Håndball

Håndball

Håndball har vært fordypningsidrett på utdanningsprogram for idrettsfag ved Heimdal videregående skole siden høsten 2001.

Idrettsfag gjør det mulig for elever å kombinere toppidrett med utdannelse. Bestått eksamen fra utdanningsprogram for idrettsfag gir generell studiekompetanse, og det betyr at du kan søke høgskoler og universitet etter videregående skole.

Utdanningsprogram for idrettsfag har de samme fellesfagene som de andre studieforberedende utdanningsprogrammene: norsk, engelsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag, religion og etikk, 2. fremmedspråk, geografi og historie.

Det som skiller idrettsfag fra andre utdanningsprogram, er programfagene, som selvfølgelig dreier seg om idrett. Noen er obligatoriske, som aktivitetslære, treningslære, idrett og samfunn og treningsledelse. Andre, som toppidrett, friluftsliv m.m er valgfrie. Du kan lese mer om utdanningsretning for idrettsfag her.

Håndball som særidrett blant idrettselevene er sterkt økende. Dette skoleåret har vi om lag 60 håndballelever. Mange er toppspillere på krets- og landslagsnivå.

Skolen har dyktige håndballærere/-trenere med lang erfaring på toppnivå.

Kontaktperson: Avdelingsleder Liv Kristin Mæhle


Utskriftsvennlig versjon