Kreative Trøndelag
Heimdal vgs > Fagtilbud > Idrettsfag

Idrettsfag

Heimdal videregående skole har siden 1978 tilrettelagt utdanning og idrett for elever med ski, nordiske grener, som særidrett. I 1989 besluttet Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) at skolen skulle være en ‘videregående skole for toppidrettsutøvere’.

Fra høsten 1996 fikk idrettstilbudet i hopp og kombinert status som landslinje, og elever fra hele landet konkurrerer på like vilkår om opptak til hopp- og kombinerttilbudet. Fra og med høsten 2008 gis det tilbud om såkalt "spisset toppidrett" i følgende disipliner: hopp, kombinert, langrenn, skiskyting, orientering og håndball damer. (Les mer om spisset toppidrettstilbud her.)

Idrettstilbudet ved vår skole er opprettet i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune, Sør-Trøndelag idrettskrets, skikretsen i vårt fylke og Olympiatoppen. Skolen samarbeider også med Idrettsvitenskapelig Institutt ved NTNU om testing, tekniske analyser, treningslære og idrettspsykologi.

Idrettselevene på Heimdal følger et 4-årig opplæringsløp. Det 4-årige løpet er godkjent på lik linje med det ordinære 3-årige løpet. Forskriften slår fast at "elevar som er tekne inn til vidaregåande opplæring etter læreplanverket over fire år i ein kombinasjon av ordinær treårig vidaregåande opplæring og idrettsutøving" har rett til førstegangsvitnemål på lik linje med andre elever.  

Heimdal videregående skole er en offentlig skole, og elevene betaler verken skolepenger eller treningsavgift til skolen. Idrettselever som søker tilknytning til idrettslag eller treningsgrupper som Trønderhopp og Granåsen Skiteam må påregne treningsavgift.

Les mer om inntaksreglene her.


SÆRIDRETTER

Dette skoleåret har skolen lærere som dekker særidrettene hopp, langrenn, kombinert, skiskyting, orientering, svømming, håndball, alpint, skøyter og kunstløp (se oversikten nedenfor).


HOPP (landslinje)


KOMBINERT (landslinje)


LANGRENN


SKISKYTING

 Geir Johnsen

 Andre Nyeng Olsen

 Øyvind Skaanes

 Ida Bruem Reistad

 Morten Solem

 

 Heidi Selnes

 Vegard Ovesen

 Håvard Lie

 

 Maj Helen Nymoen

 Ingrid Bjørklimark Graneggen

 Johan Martin Brandt    Espen Emanuelsen

 

     Jens Petter Estil

 

     Kristian Dahl

 


HÅNDBALL


SKØYTER


KUNSTLØP


SVØMMING

 Valeri Putans

 Astrid V. Nordheim

 Marek Chrolenko

 Øystein Gaasvik

 Arne Högdahl

     

 Sven-Tore Jacobsen

   ORIENTERING  

 Marius Berge

   Terje Maroni  

 

     

 SÆRIDRETTSLENKER

   - Håndball
   - Skiskyting (ekstern lenke)
   - Trondhjems Skiskyttere
   - Svømming 

 

TRENINGSANLEGG

Hopp og kombinert benytter VM-anlegget i Granåsen Skisenter. Anlegget har status som Nasjonalanlegg for ski, nordiske grener; hopp, kombinert og langrenn. Avstanden fra HVS og til hoppbakkene i Granåsen er ca 2 - 3 km. Langrenn og kombinert trener og konkurrerer i VM-løypene. Utgangspunktet er Saupstad skianlegg som ligger 400 meter fra skolen.

Skiskyting: Skolens skiskyttere har tilgang på to treningsarenaer: Saupstad skianlegg (400 meter fra skolen) og skianlegg ved Haukvatnet, ca 4 km fra skolen. Svømming: Treningen foregår i Husebybadet, som ligger vegg i vegg med Heimdal vg. skole.

Skøyter: Fra november og til våren benyttes Leangen kunstisbane til trening og konkurranser. Kunstisbanen ligger 10 km fra HVS. Ressurs- og teknikktrening i skøyter er lagt til skolens styrkerom og til et treningssenter som ligger 50 meter fra skolen.

Håndball: Husebyhallen og Trondheim Spektrum

Kunstløp: Leangen ishall og Dalgårdshallen

FAG- OG TIMEFORDELING

Det 4-årige tilbudet i idrettsfag som Heimdal videregående skole har, rommer både teoretiske og praktiske fag. De fagene som er nye i forhold til fag man kjenner fra grunnskolen, er først og fremst idrettssfagene. Noen er felles for alle: aktivitetslære, treningslære, idrett og samfunn og treningsledelse. Andre programfag kan velges etter interesse og behov.

I aktivitetslære får elevene mye fysisk aktivitet og trening i fordypningsidretten. Dette er det største studieretningsfaget. Treningslære er et utpreget teorifag, og det samme kan sies om idrett og samfunn, som elevene møter på 2. årstrinn. Det siste obligatoriske programfaget er treningsledelse. I dette faget praktiserer elevene som instruktører både for hverandre og overfor barn og unge i klubber og lag.

Fordi vårt utdanningsløp går over fire år, kan idrettselevene, i den grad det er ledige plasser på programfag på studiespesialiserende utdanningsprogram, velge blant noen av disse. Det vi garanterer, er at matematikk R1 og R2, Fysikk 1 og 2 og Kjemi 1 og 2 skal være tilgjengelige for idrettselevene. Dermed har det vært mulig for en del idrettselever å skaffe seg spesiell studiekompetanse i tillegg til generell studiekompetanse.

Fag 1. år 2. år 3. år 4. år Totalt
Norsk 4 4 6 0 14
Religion og etikk 0 0 0 3 3
Engelsk 5 0 0 0 5
Fremmedspråk 4 4  (4)* 0 8 (12)
Matematikk 5 3 0 0 8
Naturfag 5 0 0 0 5
Historie 1 og 2 0 0 0 6 6
Geografi 0 2 0 0 2
Samfunnsfag 0 0 3 0 3
Sum fellesfag 23 11 13 7 54

Felles programfag  
Treningslære 2 3 5 0 10
Aktivitetslære 5 5 5 0 15
Idrett og samfunn 0 0 0 5 5
Treningsledelse 0 0 2 4 6
Valgfrie programfag* 5 5 0 5 15
Sum uketimer 35 24 ** 25** 21** 105

 *) Valgfrie programfag kan enten velges fra:

  • idrettsfag: toppidrett, breddeidrett.
    Heimdal videregående skole kommer ikke til å tilby alle disse fagene.
  • utdanningsprogram for studiespesialisering
  • utdanningsprogram for musikk, dans og teater

SLIK SØKER DU

Alle som søker til landslinjene hopp og kombinert ved Heimdal videregående skole, benytter det vanlige søknadsskjemaet fra sitt eget hjemfylke. Ønsket om landslinje føres opp som et ønske på samme måte som hjemfylkets egne tilbud. Søknaden sendes opplæringsavdelingen i hjemfylket.

Søkere fra andre fylker enn Sør-Trøndelag må huske på å søke tilbud i sitt egen hjemfylke slik at de har alternativer hvis de ikke skulle få plass ved vår skole.

Elever fra Sør-Trøndelag som søker yrkesfag med mulighet til å kombinere yrkesutdanning med toppidrett (kretsnivå eller bedre), må legge ved søknaden attester eller bekreftelser som dokumenterer idrettslig nivå. Elever som kommer inn på dette tilbudet, kan søke om å få utvidet rett (bruke flere år) til videregående opplæring.

Elever fra andre fylker som søker elevplasser utenom landslinjene, må ha garanti fra hjemfylket om kjøp av elevplass i Sør-Trøndelag.

 

Avdelingsleder Liv Kristin Mæhle


Utskriftsvennlig versjon