Kreative Trøndelag
Heimdal vgs > Fagtilbud > IKT Servicefag

IKT Servicefag

De siste ti, tjue åra har det vært en eksplosiv utvikling innen datateknologien. Det finnes knapt en virksomhet som ikke på en eller annen måte er avhengig av digitale hjelpemidler og verktøy. Også privat har vi blitt storforbrukere av digitale tjenester: internett, hjemme-PCer, mobiltelefoner, osv. Og med en stadig økende digitalisering av samfunnet vokser behovet for folk som kan installere, oppgradere og vedlikeholde disse systemene.

IKT servicefag er en utdanning som gir kompetanse i drift av datasystemer. Du vil få opplæring i installasjon, oppgradering og vedlikehold av programvare, operativsystemer, maskinvare og nettverk. Du vil også måtte bruke teknologien til å dokumentere arbeidet ditt og til å innhente, bearbeide og formidle informasjon. Du bør beherske engelsk relativt godt, for mye av dokumentasjonen og informasjonen om IKT er på engelsk.

Hvem kan søke IKT servicefag VG2?
IKT servicefag er et såkalt "kryssløpsfag" som er åpent for alle som har gjennomført et VG1 kurs.

Kompetanse etter gjennomført kurs
Når du har fullført IKT servicefag, kan du søke lærlingplass i bedrift eller elevplass på VG3 allmennfaglig påbygning. Etter to års opplæring i bedrift kan du avlegge fagprøve. Bestått fagprøve gir yrkeskompetanse med fagbrev og yrkestittelen IKT driftsoperatør.

Heimdal videregående skole har tre klasser med til sammen 45 elevplasser på IKT servicefag.

Læreplan for IKT Servicefag finner du på www.udir.no

Fag- og timefordelingen for IKT Servicefag:

Felles allmenne fag
Uketimer
  Norsk
2
  Engelsk
2
  Samfunnsfag
3
  Kroppsøving
2
Sum timer fellesfag
9

Felles programfag

Uketimer
  Drift og vedlikehold
6
  Bruker- og driftsstøtte
6
  Virksomhetsstøtte
5
Sum timer felles programfag
17
"Prosjekt til fordypning" som kan være:
 - fordypning i programfag
 - forberedelse til et ønsket lærefag
 - fellesfag fra Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
 

9
Timer totalt
35

Kontaktperson: Avdelingsleder Berit Solem.

 


Utskriftsvennlig versjon