Kreative Trøndelag
Heimdal vgs > Fagtilbud > Elektro

Elektro

Det er vanskelig å tenke seg et moderne samfunn uten elektrisitet, og anvendelsesområdene for elektrisk energi ser bare ut til å øke. Alt tyder derfor på at det vil være behov for fagfolk innen elektro- og elektronikkfagene i mange, mange år framover.

Elektrofag er kanskje utdanningsprogrammet for deg som kan tenke deg en jobb innen elektrisitetsforsyning, installasjon, automatisering eller data- og elektronikkbransjen.

Opplæringen er en kombinasjon av teoretisk og praktisk arbeid, og den krever av deg at du er nøyaktig, sikker og systematisk. Du bør også ha en viss evne til å tenke logisk og være praktisk anlagt.

Les mer om inntaksreglene her.

Ved Heimdal videregående skole tilbyr vi følgende kurs innen elektrofagene:

På videregående trinn 1: Elektrofag
På videregående trinn 2: Programområde Elenergi
  Programområde Data og elektronikk

VIDEREGÅENDE TRINN 1: ELEKTROFAG

Inntakskrav: 10-årig grunnskole eller tilsvarende.
Søknadsfrist: 1. mars (for særskilt inntak: 1. februar)

Etter videregående trinn 1 kan du søke opptak til videregående trinn 2. Der er det flere programområder å velge blant. Disse programområdene kan igjen føre fram til et 30-talls ulike fagbrev.

Fag- og timefordelingen på videregående trinn 1 ser slik ut:


Fellesfag

Uketimer
  Norsk
  2
  Engelsk
  3
  Matematikk
  3
  Naturfag
  2
  Kroppsøving
  2
Sum timer fellesfag
12

Felles programfag
  Data- og elektronikksystemer
  7
  Elenergisystemer
  5
  Automatiseringssystemer
  5
Sum timer felles programfag
17

Prosjekt til fordypning 
  Kan være
   - forberedelse til et programområde på Vg2
   - forberedelse til et ønsket lærefag
   - fellesfag fra Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
  6 

Timer totalt
35

VIDEREGÅENDE TRINN 2:

- Programområde Elenergi
- Programområde Data og elektronikk


Inntakskrav: Videregående trinn 1 Elektrofag
Søknadsfrist: 1. mars (for særskilt inntak: 1. februar)

Ved Heimdal videregående skole tilbyr vi opplæring innen to programområder på videregående trinn 2: Elenergi og Data og elektronikk.

Eksamen fra Vg2 gir deg anledning til å søke læreplass i en bedrift slik at du kan ta fagbrev. Veien mot fagbrev etter Vg2 tar vanligvis 2,5 år.

Etter Vg2 kan du også søke Vg3 Påbygning til generell studiekompetanse. Generell studiekompetanse gir deg adgang til studier ved høyskoler og universitet.

Vg2-programområdene har 9 timer fellesfag, 17 timer felles programfag og 9 timer prosjekt til fordypning.

Fag- og timefordelingen for programområde Elenergi ser slik ut:

Felles allmenne fag
Uketimer
  Norsk
  2
  Engelsk
  2
  Samfunnsfag
  3
  Kroppsøving
  2
Sum timer fellesfag
  9
Felles programfag
 
  Elenergisystemer
   7
  Automatiseringssystemer
   5
  Data- og elektronikk
   5
Sum timer felles programfag
 17
  Prosjekt til fordypning
 
 Kan være
 - fordypning i programfag
 - forberedelse til et ønsket lærefag
 - fellesfag fra Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
 

  9
  Timer totalt
35

Fag- og timefordelingen for programområde Data og elektronikk ser slik ut:


Felles allmenne fag

Uketimer
  Norsk
  2
  Engelsk
  2
  Samfunnsfag
  3
  Kroppsøving
  2
Sum timer fellesfag
  9

Felles programfag 
  Data- og elektronikk
10
  Elektronisk infrastruktur
  7
Sum timer felles programfag
17

Prosjekt til fordypning
 
  Kan være
   - fordypning i programfag
   - forberedelse til et ønsket lærefag
   - fellesfag fra Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
 

  9

Timer totalt

35

Kontaktperson: Avdelingsleder Berit Solem.

 


Utskriftsvennlig versjon